Một Số Mẫu Nhà Xưởng Khung Thép Tiền Chế

Một Số Mẫu Nhà Xưởng Khung Thép Tiền Chế

Một Số Mẫu Nhà Xưởng Khung Thép Tiền Chế

x
Một Số Mẫu Nhà Xưởng Khung Thép Tiền Chế

Thiết kế nhà xưởng với mục đích phục vụ cho nhu cầu sản xuất hàng hóa. Tùy vào loại hàng hóa sẽ có dây chuyền công nghệ riêng và dựa vào để thiết kế nhà xưởng cho hợp lý.

nha xuong thep tien che 02

Các tiêu chí chính trong thiết kế nhà thép như sau:

- Nhà xưởng thường có nhịp lớn để phù hợp với không gian sản xuất rộng lớn và đa dạng.

- Chi phí thiết kế xây dựng nhà xưởng phải thấp nhất.

- Tiến độ thiết kế xây dựng phải nhanh chóng.

- Phải bền với thời gian dài.

- Có thể tái sử dụng và chuyển đến vị trí mới.

Khảo sát hầu hết các nhà xưởng tại nhiều khu công nghiệp trọng điểm, QUANG MINH sau khi đã phân tích các giải pháp thì việc sử dụng nhà xưởng bằng kết cấu thép tiền chế mang lại hiệu quả rất cao. Mẫu nhà xưởng sử dụng thép thường có nhịp lớn, khối lượng kết cấu xuống móng giảm đáng kể nên sẽ tiết kiệm chi phí, tiến độ thi công sẽ nhanh hơn, chính xác và cũng dễ dàng chuyển đến chỗ mới.

nha xuong thep tien che 03

Nhà xưởng hiện đại

nha xuong thep tien che 04

Mẫu nhà xưởng rộng tách biệt với bên ngoài

nha xuong thep tien che 05

nha xuong thep tien che 06

Chia sẻ:

Hỏi Đáp Thắc Mắc

Copyright @ 2017 by Nht All rights reserved. Design by Nina Co.,Ltd