Dự án đã thi công

Dự án đã thi công

Dự án đã thi công

x
Dự án đã thi công
Công trình đường  hà chương C M T Q 12

Công trình đường hà chương C M T Q 12

Công trình đường hà chương C M T Q 12 đã song phần móng 8 - 7 -2017 am lịch
Công trình phường trung mỹ tây

Công trình phường trung mỹ tây

Công trình phường trung mỹ tây khởi công ngày 29 - 6 -2017 âm lịch
Công trình chung mỹ tây Q 12

Công trình chung mỹ tây Q 12

Công trình chung mỹ tây Q 12 do tấm 3 ngày 20 -3 -2017 am lịch
Công trình  phường  Hiêp Bình Phước Quận Thủ Đức

Công trình phường Hiêp Bình Phước Quận Thủ Đức

Công trình phường Hiêp Bình Phước Quận Thủ Đức khởi công ngày 14 - 3 - 2017 am lịch
Công  trình chú nhuận phường trung mỹ tây Q 12

Công trình chú nhuận phường trung mỹ tây Q 12

Công trình chú nhuận phường trung mỹ tây Q 12 đổ tấm 1 ngày 20 - 7 - 2017 âm lịch
Công  trình Bác Tường

Công trình Bác Tường

Công trình Bác Tường phường chung mỹ Tây Q 12 đã bàn giao công ty Quang minh chúc gia đình Bác vạn sự như ý
Ngày Tân Gia cong trinh Tân xuân Hoc Môn

Ngày Tân Gia cong trinh Tân xuân Hoc Môn

Ngày Tân Gia cong trinh Tân xuân Hoc Môn -Công ty Quang Minh chúc gia đình vạn sự như ý
Ngày về nhà mới công trình phường TCH Q 12

Ngày về nhà mới công trình phường TCH Q 12

Ngày về nhà mới công trình phường TCH Q 12-Công Ty Quang Minh chúc gia đình vạn sự như ý
Công trình phường trung mỹ tây

Công trình phường trung mỹ tây

Công trình phường trung mỹ tây động thổ ngày 20 - 5 - 2017 am lịch
Công trình  phường trung mỹ tây Q 12

Công trình phường trung mỹ tây Q 12

Công trình phường trung mỹ tây Q 12 đã hoàn thành bàn giao ngày 20 - 5 - 2017 am lịch

Hỏi Đáp Thắc Mắc

Copyright @ 2017 by Nht All rights reserved. Design by Nina Co.,Ltd